zawartość koszyka (pusty)

Licznik energii elektrycznej 3-fazowy 5A 230/400V do współpracy z przekładnikiem (programowalny) 20-6000/5A LCD LE-02D CT


444.89 zł Brutto
Na zamówienie
Czas realizacji:
24h
Producent: F&F
Kod producenta: LE-02D CT_

Dostępność w oddziałach

zamknij


Licznik zużycia energii LE-02d CT

Producent: F&F
Indeks producenta: LE-02d CT
Seria produktu: LE
Kategoria: Liczniki energii elektrycznej, elektroniczne
Kod EAN: 5908312595083
Typ: trójfazowy
Protokół komunikacyjny: brak
Zgodność: IEC61036
Napięcie odniesienia: 3×400 V+N
Prąd bazowy: 1,5 A
Prąd maksymalny: 6 A
Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036: klasa 1
Zakres wskazań liczydła: zależny od przekładni
Stała licznika: zależna od przekładni
Sygnalizacja sczytywania: LED czerwona
Wyjście impulsowe SO+ SO-: otwarty kolektor
Napięcie podłączenia SO+ SO-: maks. 30 V DC
Prąd podłączenia SO+ SO-: maks. 27 mA
Czas impulsu SO+ SO-: 35 ms
Klasa dokładności: 1
Sygnalizacja poboru prądu: 3×LED czerwona
Prąd wtórny przekładnika: 5 A
Prąd minimalny wtórny: 0,04 A
Liczba znaków LCD: 8
Przyłącze: zaciski śrubowe 16 mm2
Temperatura pracy: -20÷55°C
Wymiary: 4,5 modułu (75 mm)
Montaż: na szynie 35 mm
Stopień ochrony: IP20

Opis produktu:
Trójfazowy. Do pomiaru półpośredniego. Z programowalną przekładnią.
LE-02 CT jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym wskaźnikiem energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie półpośrednim.

Wskaźnik zużycia energii elektrycznej przeznaczony jest do współpracy z przekładnikami prądowymi o prądzie pierwotnym Ip z zakresu 5÷6000A i prądzie wtórnym 5 A. Maksymalny prąd mierzony układu określony jest wartością prądu pierwotnego Ip zastosowanego przekładnika prądowego. Użytkownik ma możliwość ustawienia we wskaźniku wartości przekładni zastosowanych przekładników, co pozwala na wskazania wartości rzeczywistej pobranej przez układ energii elektrycznej.

Działanie:
Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia w każdej fazie generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej w tej fazie. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem odpowiedniej LED (L1, L2, L3). Suma impulsów z trzech faz sygnalizowana miganiem LED przeliczana jest na energię pobraną w całym układzie trójfazowym, a jej wartość wskazywana jest przez segmentowy wyświetlacz LCD.
W pamięci wskaźnika zachowane są wartości prądów pierwotnych Ip przekładników możliwych do zastosowania. Wybór odpowiedniej wartości zgodnej z wartościami podłączonych przekładników powoduje automatyczne ustawienie właściwego współczynnika, zgodnie z którym wyliczana jest wartość rzeczywista pobranej energii elektrycznej układu. Na wyświetlaczu LCD wyświetlana jest wartość rzeczywista pobranej energii w formacie zależnym od wybranej przekładni.

Wyjście impulsowe SO:
Wskaźnik zużycia energii elektrycznej posiada wyjście impulsowe SO+ - SO-. Pozwala to na podłączenie licznika impulsowego sczytującego (SO) generowane impulsy przez licznik. Do poprawnej pracy wskaźnika nie jest wymagane podłączenie dodatkowego urządzenia. Stała impulsowa licznika wynosi 12000imp/kWh dla maksymalnej wartości prądu wejściowego licznika, czyli prądu wtórnego przekładnika (5A). Przy zastosowaniu dedykowanych przekładników liczbę impulsów przypadających na 1kWh obliczamy ze wzoru (12000 × 5)/Ip, gdzie:
Ip - prąd pierwotny zastosowanych przekładników.

Przykład:
dla przekładnika 5/5 A (Ip=5): (12000×5)/5=12000 imp/kWh
dla przekładnika 100/5 A (Ip=100): (12000×5)/100=600 imp/kWh
Programowanie:
Przekładnia programowalna za pomocą przycisku umiejscowionego pod dolną osłonką zacisków licznika.

UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa rejestracji danych czynność nastawy przekładni można dokonać tylko jednorazowo.

Wartości prądów Ip przekładników wpisane w pamięć wskaźnika:
5, 25, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000.
Kolejne przyciśnięcie przycisku programowania powoduje skok do kolejnej wartości.
Po przejściu na żądaną wartość w celu potwierdzenia wybranej wartości trzymać przycisk >30s.

Uwaga!
Licznik posiada możliwość plombowania osłon zacisków wejściowych i wyjściowych uniemożliwiające zrobienie obejścia licznika.